top of page
Search
  • Writer's pictureduniusedu

Terimler sözlüğü
ACT ACT firması tarafından düzenlenen standartlaştırılmış üniversite giriş sınavıdır. ACT İngilizce, matematik, okuma ve fen bölümlerinden oluşur. Ayrıca opsiyonel bir kompozisyon bölümü de vardır.

Admission Tests Üniversitelerin aday öğrencilerin yeteneklerini ve üniversitede okumaya hazır olma seviyelerini değerlendirebilmesini sağlamak için hazırlanmış sınavlardır. ACT ve SAT ABD’de en çok kullanılan iki standartlaştırılmış üniversite giriş sınavıdır.

AP Program/AP Placement/AP test SAT sınavını düzenleyen College Board firması, akademik olarak ileri seviyede olan lise öğrencilerinin, seviyelerine uygun, üniversite seviyesinde dersler almalarını sağlamak için AP olarak adlandırılan bir  program hazırlamıştır. AP (advanced placement) Türkçe’ye ileri seviye yerleştirme olarak çevrilebilir. Uluslararası öğrenciler, ABD Liselerinin program dahilinde, ders olarak sunduğu bu konularda, College Board firmasının düzenlediği testlere girebilirler. Hem Amerika’da, hem de dünyada birçok üniversite, AP sınavında başarılı olan öğrencilere, üniversite ders kredisi sunar.


Articulation Agreement Genellikle iki yıllık yüksek okullar ve dört yıllık üniversiteler arasında gerçekleştirilen ve öğrencilerin iki yıllık yüsek okullardan, dört yıllık yüksek okullara transferi sırasında, almış oldukları derslerin hangilerinin geçerli kredi olarak sayılacağını belirleyen anlaşmalardır.

Candidates Reply Date Agreement (CRDA) Öğrencilerin okullardan gelen kabul cevaplarına olumlu veya olumsuz yanıt vermek için 1 Mayıs’a kadar süreleri olmasını sağlayan anlaşmadır. Birçok üniversite bu anlaşmaya uygun davranır ve bu sayede öğrencilerin de son kararlarını vermeden önce, bütün üniversitelerden yanıt almış olması garanti altına alınır.

Class Rank Öğrencilerin akademik başarı düzeyinin, aynı sınıftaki diğer öğrencilerle karşılaştırılabilmesini sağlayan bir ölçüdür. Okul sıralaması genellikle hem öğrencinin başarı sonucunu, hem de alınan derslerin zorluk derecesini dikkate alan ağırlıklı not ortalamaları vasıtasıyla belirlenir.

Coalition Application Coalition diye adlandırılan doksana yakın üniversiteye başvurmak üzere kullanılan ortak sistemdir

College Application Essay/Personal Essay/Personal Statement Öğrencilerin başvuru paketlerinin bir parçası olarak yazmaları ve teslim etmeleri gereken kompozisyon Üniversiteler bu makaleler için konular belirler veya cevaplanmasını istedikleri sorular yayınlarlar. Kompozisyon konusuna hiçbir sınırlama getirmeyen ve öğrencinin kişisel seçimine bırakan okullar da vardır. 

College Credit Üniversite düzeyinde bir ders, öğrenci tarafından başarıyla tamamladığında kazanılan kredi Bir dereceyle mezun olabilmek için belirli sayıda kredi kazanılması gerekmektedir. Üniversiteler ayrıca College Board firmasının AP Programı ve CLEP sınav sonuçlarına karşılık da kredi sunabilirler.

Common Application ‘Common Application’ birliğine dahil olan çok sayıda üniversitenin kabul ettiği, standart başvuru yöntemidir.

Early Action (EA) Başvurunun, normal belirlenen başvuru tarihinden önce teslim edilmesidir. ‘Early action’ başvurulduğunda, üniversite kabul-ret kararını daha erken bildirir. Çoğunlukla ‘early action’ başvurular bağlayıcı değildir; yani kabul edilmesi halinde öğrenci okula kayıt yaptırmak zorunda değildir. Bazı üniversitelerin tasarladığı bağlayıcı uygulamalar, çoğunlukla 'Restricted Early Action' olarak adlandırılır. ‘Early action’ uygulaması yapmak, üniversitenin kendi seçimidir.

Early Decision (ED) Öğrencinin birinci tercihi olan üniversiteye normal belirlenen başvuru tarihinden önce başvurmasıdır. ‘Early decision’ başvurulduğunda, üniversite kabul-ret kararını daha erken bildirir. ‘Early decision’ başvurular bağlayıcıdır; yani kabul edilmesi halinde öğrenci okula kayıt yaptırmak zorundadır. ‘Early Decision’ uygulaması yapmak, üniversitenin kendi seçimidir.

Financial Aid Üniversite giderlerinin karşılanması için öğrenciye borç verilen veya bağışlanan maddi yardım; burs. Bursların kaynağı devletler, hükümetler, üniversiteler, özel kuruluşlar veya sivil toplum kuruluşları olabilir.

Grade Point Average (GPA) Not ortalaması; genel akademik performansın ölçüsü Lise boyunca alınan notlar kullanılarak hesaplanır. Üniversiteler girişe esas alacakları not ortalaması için kendilerine özgü hesaplama yöntemleri geliştirebilirler.

Legacy Applicant Başvurduğu üniversiteden mezun olmuş bir akrabası (genellikle ebeveyn veya büyük ebeveyn) olan öğrenciler Bazı üniversiteler bu adaylara öncelik verirler.

Need-blind Admission Maddi ihtiyaç durumunu dikkate almadan kabul Bazı okullar adaylarla ilgili kabul-ret kararlarını, öğrencinin finansal durumunu dikkate almadan verirler. Ancak bu politika, öğrencinin bütün ihtiyacını karşılayacakları anlamına gelmemektedir.

Open Admission Üniversitenin bütün kontenjanı dolana kadar, adayların not ortalaması ve testlerden bağımsız olarak kabul edilmesi Hemen hemen bütün iki yıllık ‘community’ yüksek okulları açık kabul politikası uygularlar ancak bu politikaya rağmen, genelde çok talep edilen bazı programları için kabul gereklilikleri belirleyebilirler.

Placement Tests Üniversite eğitim için gerekli akademik yeteneklerin düzeyini belirleyen testler. Çoğunlukla okuduğunu anlama, yazma ve matematik bilgisini ölçecek bölümler içerirler. Öğrencinin üniversitede alacağı derslerin düzeyi bu testlerin sonuçlarına göre belirlenir.

Priority Date or Deadline Öğrencinin başvurusunun işleme alınması için başvurabileceği son tarih

SAT College Board firmasının geliştirdiği ve düzenlediği standartlaştırılmış üniversite giriş sınavı

SAT Subject Tests Öğrencinin spesifik alanlardaki yetkinliğini ortaya koymasını sağlayan, lisede alınan ders konularını temel alan, bir saatlik ders sınavları Bazı üniversiteler bu sınavların sonuçlarını öğrencilerin alacakları derslerin seviyesini belirlemek için de kullanırlar, hatta kredi olarak bile sayabilirler. Ancak 2020 itibariyle, giderek önemlerini yitirecekler gibi görünüyor.

Transcript Öğrencinin herhangi bir okulda aldığı derslerin ve notların resmi veya resmi olmayan kaydı. Lise transkripti üniversite ve burs başvurularında mutlaka gereklidir.

Transfer Student Bir üniversiteden diğerine geçiş yapan öğrenci

Undergraduate Ön lisans veya lisans öğrencisi

Waiting List Belirli bir üniversitede eğer kontenjan açılırsa kayıt edilecek öğrencilerin listesi Kayıt dönemi tamamlandıktan sonra, kabul edilen adaylar arasında kaydını yaptırmayanların olması halinde, üniversiteler boş kalan kontenjanı bu listedeki öğrencilerle tamamlarlar.

Weighted Grade Point Average (GPA) Daha zor olan derslere (örneğin AP dersleri), daha yüksek not atanmasını sağlayan not ortalaması hesaplama sistemidir. Genel olarak ABD sisteminde çalışan okullar tarafından tercih edilir ve okula ve üniversiteye bağlı olarak değişen formüllerle hesaplanır.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page